Moderní matematické metody v inženýrství

5. - 7. června 2023, Hradec nad Moravicí

 

 

 

 

Moderní matematické metody v inženýrství


28. ročník semináře

5. - 7. června 2023, Hradec nad Moravicí

Program 2007

Pondělí

17:00Zdeněk Boháč: Studijní opory s převažujícími distančními prvky pro předměty teoretického základu studia

Jídelna
12:00 oběd
 
12:55 zahájení
 
13:00-14:00 Jindřich Bečvář : Od Grassmanna k Peanovi a Pincherleovi I
 
14:00-14:20 přestávka
 
Jídelna
14:20 Jiří Bouchala: O slabém hraničním řešení Signoriniho úlohy
14:40 Omar Ali Aleyan: Preconditioners for Stokes Problem solved by finite element method
15:00 Michal Rod: Aplikace metody FETI na Stokesovu úlohu
15:20 Vladislav Navrátil: Matematický popis plastické deformace, kontrolované difúzí
 
Klubovna
14:20 Lukasz Tarski: Wpływ fizycznego ograniczenia funkcji do prognozowania maksymalnych przyspieszeń drgań powierzchni na prognozę rzeczowych przyspieszeń
14:40 Aurelia Rybak: Wykorzystanie funkcji logistycznych do prognozowania zmian wyników produkcyjnych górnictwo węgla kamiennego
15:00 Piotr Mocek: Matematyczny model oceny ryzyka zawodowego
15:20 Alexandra Kuśmierz: Analiza wskaźnikowa stanu bezpieczeństwa na przykładzie wybranego zakładu produkcyjnego
 
Malá klubovna
14:20 Luděk Nechvátal: Úvod do zlomkových derivací - binomická formule
14:40 Zdeněk Opluštil: Úvod do zlomkových derivací - Grunwald-Letnikův přístup
15:00 Petr Kundrát: Úvod do zlomkových derivací - vybrané vlastnosti
15:20 Pavel Pokorný: Aplikace nelineární parametrické optimalizace na úlohu o energeticky optimálním řízení vlaku
 
15:40-16:00 přestávka
 
Jídelna
16:00 Zdeněk Kalousek: Minimalizace lokálně nekonvexních funkcí více proměnných
16:20 Libor Žák: Odhad parametrů procesu z naměřených dat pomocí fuzzy logiky
16:40 Jaroslav Drobek: Komplexní metoda hraničních prvků - srovnání s MKP
 
Klubovna
16:00 Ewelina Wlodarczyk-Komenda: Wykorzystanie metody kolejnych podstawień w analizie finansowej
16:20 Zygmunt Korban: Wykorzystanie modeli prognostycznych w procesach diagnostycznych na przykładzie doświadczeń kopalni węgla kamiennego
16:40 Henryk Przybyla: Zastosowanie metod oceny wielokryterialnej w procesach wielowariantowego projektowania rozwiązań
17:00 Barbara Stankiewicz: Wybrane aspekty wykorzystania metody reprezentacyjnej w procesie tworzenia kultury jakości w organizacji – studium przypadku
 
Malá klubovna
16:00 Michaela Chocholová: Matematika v 1. polovině 19. století a Wilhelm Matzka
16:20 Jiří Doležal: Studijní opory pro výuku konstruktivní geometrie
16:40 Radka Hamříková, Zuzana Morávková: Využití INTERWRITE k tvorbě studijních materiálů
  17:30 večeře   Jídelna Postery 19:00 - 20:00   Lucie Fišerová: Risk of False Alarm in Control Charts xbar, R and xbar, s   Mária Hesková: Zobrazenie Fisherovho a Studentovych testov na sieti empirickych charakteristik   Rudolf Hlavička: C# and C++/CLI Interoperability for Scientific Computing   Jana Hoderová: Webová podpora matematické analýzy   Pavlína Hývlová: Risk of False Alarm in Control Chart (p)   Zuzana Juščáková: Štatistické spracovanie Pilotáže MS 2007   Milena Kušnerová: Analýza citlivosti výstupních parametrů popisujících chování kapalinového paprsku   Dagmar Laštovičková: Measurement System Analysis   Zuzana Morávková, Ivona Svobodová: Eutektické ternární systémy   Jan Valíček: Grafická metoda vyhodnocení výstupních parametrů povrchů generovaných kapalinovým paprskem   Vojtěch Vitásek: Modulární implementace a vizualizace dekompozičního algoritmu dvojstupňového stochastického programování   Eva Žampachová: Aproximace úloh spojité stochastické optimalizace pomocí matematického programování   Klubovna 19:00 Maja Taraszkiewicz: Model prognozy kształcenia w zakresie ratownictwa na wyższych uczelniach technicznych 19:20 Kijewska Anna, Przybyła Henryk: Statystyczna weryfikacja wiarygodnoœci opinii studentów na temat priorytetów w systemie edukacji.   Malá klubovna 19:00 Petr Misák: Vyjadřování nejistot měření v kvantitativním zkoušení pomocí fuzzy množin 19:20 Jiří Krček, Arnošt Žídek: Řešení Helmholtzovy rovnice na periodické hranici 19:40 Jiřina Novotná:  

Úterý

 

Jídelna
8:00 snídaně
 
9:00-10:00 Jindřich Bečvář: Od Grassmanna k Peanovi a Pincherleovi II
 
10:00-10:20 přestávka
 
Jídelna
10:20 Petr Salač: Modelování tepelných toků při lisování skla
10:40 Ivona Svobodová: Model systému elastických těles deska - podloží nebo deska - překážka
11:00 Břetislav Krček: Příspěvek k optimalizaci vysokopecní vsázky
 
Klubovna
10:20 Tadeusz Burak: Wykorzystanie metod programowania dynamicznego do optymalizacji rozkładu wydatków inwestycyjnych w planowanym horyzoncie czasu
10:40 Piotr Krowicki: Informacyjne wspomaganie zarządzania o wybranym obszarze BHP
11:00 Stanislaw Kowalik: Prognozowanie wielkości wydobycia węgla kamiennego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym z użyciem liniowej funkcji regresji
11:20 Adam Duda: Wykorzystanie grupowego sondażu opinii ekspertów do analizy przyczyn sytuacji potencjalnie niebezpiecznych rejestrowanych w ramach Powszechnego Partycypacyjnego Systemu Informowania Ostrzegawczego
 
Malá klubovna
10:20 Jakub Šácha: Kvazinormy pro odhady diskrétních rozděleni pravděpodobnosti
10:40 Edita Kolářová: Stochastické diferenciální rovnice a jejich aplikace
11:00 Petr Otipka: Matematické modelování skaterometrických úloh
11:20 Jaroslav Vlček: Povrchové plasmony
 
12:00 oběd
 
13:00 výlet
 
18:00 večeře
 
19:00 společenský večer
 

Středa

Jídelna
8:00 snídaně
 
9:00-10:00 Jindřich Bečvář: Od Grassmanna k Peanovi a Pincherleovi III
 
10:00-10:20 přestávka
 
Jídelna
10:20 Zdenek Netusil: Solving the Travelling Salesman Problem Using GAMS
10:40 Dana Trkovská: Kleinův Erlangenský program a jeho Elementární matematika
11:00 Josef Nohýnek: O konstrukci ortogonálního partnera k dané spočetné grupě
 
Klubovna
10:20 Alexej Kolcun : Experimenty s interpoláciou volumetrických dat
10:40 Petr Vašík: Moderní diferenciální geometrie a padající kočka
11:00 Stanislava Dvořáková: Diferenciální rovnice se zpožděním
11:20 Jiří Jánský: Numerická diskretizace diferenciálních rovnic se zpožděním
 
Malá klubovna
10:20 Viera Záhonová: Ako efektivne využit počítač pri výpočte trojného integralu
10:40 Libuša Révészová: Aplikačné úlohy vo výučbe
11:00 Stanislav Zajaczek, Jaromír Kijonka: Využití jednotkových funkcí k modelování vedených a vlastních kmitů v interaktivní e-learningové výuce
11:20 Marie Polcerová: Chyby studentů
 
12:00 oběd, ukončení
 

Důležité termíny

15. 1. 2023 zahájení registrace
12. 3. 2023 ukončení včasné registrace
23. 4. 2023 ukončení registrace a přijímání příspěvků
  7. 5. 2023 konec recenzí
21. 5. 2023 přijetí opravených příspěvků
28. 5. 2023    zveřejnění programu
5.-7. 6. 2023  konání semináře

Program

Prezence bude probíhat v pondělí od 10 hodin. Program začíná pondělním obědem v 12 hodin. Předpokládané ukončení je ve středu v 15 hodin.


V programu semináře bude zařazen cyklus přednášek, který povede RNDr. Pavel Ludvík, Ph.D.

Aktivní účast

Jednání semináře bude probíhat v sekcích.

  • Matematika a její aplikace
  • Výuka a didaktika matematiky

Délka příspěvku je 15 minut a diskuse bude 5 minut. Přednáší se v českém jazyce.

Registrace

Při včasné registraci do 12. 3. 2023 je poplatek 5000 Kč.
Při pozdní registraci do 23. 4. 2023 je poplatek 5500 Kč.

Registrační poplatek zahrnuje:

  • vstup na odborný program
  • plná penze, tj. stravování od pondělního oběda do středečního oběda
  • dva noclehy
  • občerstvení v průběhu přestávek

Informace o způsobu placení budou dostupné při registraci.

Místo konání

Sborník

Výstupem ze semináře bude recenzovaný sborník v elektronické podobě s ISSN. 

Instrukce pro příspěvky:

  • vkládejte ve formátu pdf a to při registraci nebo později v editaci svých údajů
  • nečíslované stránky
  • počet stran není omezen

Šablona pro LaTeX

Šablona pro Word

Termín dodání příspěvku:  23. 4. 2023