Jednota českých matematiků a fyziků, pobočka Ostrava
Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, FS, VŠB-TUO
Katedra matematiky, FAST, VŠB-TUO
Katedra aplikované matematiky, FEI, VŠB-TUO

pořádají ve dnech 5. - 7. června 2023
28. ročník semináře

Moderní matematické metody v inženýrství (3mi)

 

Sekce

  • Matematika a její aplikace
  • Výuka a didaktika matematiky

 


Termíny

15. 1. 2023 zahájení přijímaní příspěvků
30. 4. 2023 konec přijímání příspěvků
15. 5. 2023 konec recenzí
29. 5. 2023 přijetí opravených příspěvků