Moderní matematické metody v inženýrství
3. - 5. června 2024, Čeladná

 

 

 

 

Moderní matematické metody v inženýrství


29. ročník semináře

3. - 5. června 2024, Čeladná

JménoPracovištěPříspěvek
Doc. RNDr. Jindřich Bečvář CSc. MFF UK Praha  
doc. RNDr. Zdeněk Boháč CSc. Katedra matenatiky VŠB - TU Ostrava  
Doc. RNDr. Jiri Bouchala Ph.D. KAM FEI VSB-TU Ostrava O slabem hranicnim reseni Signoriniho ulohy.
dr inž Tadeusz Burak PS Gliwice Wykorzystanie metod programowania dynamicznego do optymalizacji rozkładu wydatków inwestycyjnych w planowanym horyzoncie czasu.
RNDr. Milan Doležal CSc. VŠB - TU Ostrava, katedra MDG  
Mgr. Jiří Doležal Katedra M-Dg VŠB-TU Ostrava Studijní opory pro výuku konstruktivní geometrie
Doc., RNDr. Jarmila Doležalová CSc. VŠB - TU Ostrava, katedra MDG  
Jaroslav Drobek Mgr KMDG VSB-TU Komplexní metoda hraničních prvků - srovnání s MKP
dr inž Adam Duda PS Gliwice Wykorzystanie grupowego sondażu opinii ekspertów do analizy przyczyn sytuacji potencjalnie niebezpiecznych rejestrowanych w ramach Powszechnego Partycypacyjnego Systemu Informowania Ostrzegawczego.
Ing. Stanislava Dvořáková ÚM FSI VUT v Brně  
Ing. Lucie Fišerová Ústav metrologie a zkušebnictví FSI VUT v Brně Risk of False Alarm in Control Charts xbar, R and xbar, s
Mgr. Radka Hamříková katedra M-DG VŠB-TU Využití INTERWRITE k tvorbě studijních materiálů
Ing. Mária Hesková UM FSI VUT v Brně upřesněn později
Mgr. Jana Hoderová Ph.D. ÚM FSI VUT v Brně Webová podpora matematické analýzy
RNDr. Šárka Hošková Ph.D. Kat.mat. a fyz., UO Brno  
Ing. Pavlína Hývlová Ústav metrologie a zkušebnictví FSI VUT v Brně Risk of False Alarm in Control Chart (p)
Mgr. Michaela Chocholová MFF UK, Katedra didaktiky matematiky Matematika v 1. polovině 19. století a Wilhelm Matzka
RNDr. Ondřej Jakl CSc. Ústav geoniky AVČR  
Ing Jiří Jánský Ústav matematiky, FSI VUT v Brně Numerická diskretizace diferenciálních rovnic se zpožděním
Mgr Zuzana Juščáková PhD Štátny pedagogický ústav Štatistické spracovanie Pilotáže MS 2007
Ing. Yana Kalabishka TU Liberec  
RNDr. Zdeněk Kalousek CSc. Technická univerzita Liberec Minimalizace lokálně nekonvexních funkcí více proměnných
Doc., Ing. Jaromír Kijonka CSc. VŠB-TU Ostrava, FEI, katedra teoretické elektrotechniky Využití jednotkových funkcí k modelování vedených a vlastních kmitů v interaktivní e-learningové výuce
RNDr. Edita Kolářová Ph.D. FEKT VUT Brno Stochastické diferenciální rovnice a jejich aplikace
Mgr. Alexej Kolcun CSc Ústav geoniky AVČR, v.v.i. Dodam neskor
dr inž Zygmunt Korban PS Gliwice Korban Zygmunt, Przybyła Henryk: Wykorzystanie modeli prognostycznych w procesach diagnostycznych na przykładzie doświadczeń kopalni węgla kamiennego
Mgr. Monika Kováčová PhD. Katedra matematiky  
prof. dr hab. inž. Stanislaw Kowalik PS Kowalik Stanisław, Probierz Krystian: prognozowanie wielkości wydobycia węgla kamiennego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym z użyciem liniowej funkcji regresji.
RNDr. Břetislav Krček CSc. VŠB-TU Ostrava Příspěvek k optimalizaci vysokopecní vsázky
Mgr. Jiří Krček KMDG VŠB-TU Ostrava Řešení Helmholtzovy rovnice na periodické hranici (společně s Mgr. Arnoštem Žídkem)
doc. RNDr. Pavel Kreml CSc. VŠB-TU, Kat. matematiky a DG  
mgr Piotr Krowicki PS Gliwice Burak Tadeusz, Krowicki Piotr: Informacyjne wspomaganie zarządzania o wybranym obszarze BHP
Ing. Petr Kundrát Ph.D. ÚM FSI VUT v Brně Úvod do zlomkových derivací - vybrané vlastnosti
mgr inž. Alexandra Kuśmierz PS Gliwice Analiza wskaźnikowa stanu bezpieczeństwa na przykładzie wybranego zakładu produkcyjnego
RNDr. Milena Kušnerová Ph.D. IF HGF VŠB-TUO Analýza citlivosti výstupních parametrů popisujících chování kapalinového paprsku Milena Kušnerová, spoluautoři: Jan Valíček, Sergej Hloch, Miroslav Gombár
Ing. Dagmar Laštovičková VUT v Brně, FSI, Ústav metrologie a zkušebnictví  
Ing. Olena Loshchztska TU Liberec  
Ing. Petr Misák Ústav stavebního zkušebnictví FAST VUT v Brně upřesním později
dr inż. Bartosz Mitka Akademia Rolnicza w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Bartosz Mitka, Magdalena Mitka: Dobór postaci ogólnej funkcji najlepiej opisującej teoretyczne modele zużycia budynku
dr inž Piotr Mocek PS Gliwice Matematyczny model oceny ryzyka zawodowego
Mgr. Zuzana Morávková Ph.D. KMDG VŠB-TU Ostrava  
Prof.RNDr. Vladislav Navrátil CSc. Katedra fyziky PdF MU Navrátil, V., Novotná, J.: Matematický popis plastické deformace, kontrolované difúzí.
Ing. Luděk Nechvátal Ph.D. Ústav matematiky, FSI VUT v Brně Úvod do zlomkových derivací - binomická formule
Zdenek Netusil Institute of Automation and Computer Science, FME BUT Solving the Travelling Salesman Problem Using GAMS
Mgr. Josef Nohýnek UP v Olomouci, Katedra algebry a geometrie O konstrukci ortogonálního partnera k dané spočetné grupě.
PhDr. Jiřina Novotná Ph.D. Katedra matematiky PdFMU Bude upřesněn později
Mgr. Zdeněk Opluštil Ph.D. Ústav matematiky FSI Úvod do zlomkových derovací - Grunwald-Letnikův přístup
Mgr. Petr Otipka KMDg VŠB - TU Ostrava Matematické modelování skaterometrických úloh
Ing. Pavel Pokorný ÚM FSI VUT v Brně Aplikace nelineární parametrické optimalizace na úlohu o energeticky optimálním řízení vlaku
RNDr. Marie Polcerová Ph.D. Ústav fyzikální a spotřební chemie, Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně Chyby studentů
prof. dr hab. inž. Henryk Przybyla PS Gliwice Korban Zygmunt, Przybyła Henryk: Zastosowanie metod oceny wielokryterialnej w procesach wielowariantowego projektowania rozwiązań techniczno – organizacyjnych w zakładach górniczych.
RNDr. Libuša Révészová Ph.D. KAMAHI EkF TU Košice Aplikačné úlohy vo výučbe
Ing. Michal Rod Ústav technické matematiky, Fakulta strojní, ČVUT v Praze Aplikace metody FETI na Stokesovu úlohu
mgr inž. Aurelia Rybak PS Gliwice Wykorzystanie funkcji logistycznych do prognozowania zmian wyników produkcyjnych górnictwo węgla kamiennego
RNDr. Petr Salač CSc. TU v Liberci Modelování tepelných toků při lisování skla.
mgr inž. Barbara Stankiewicz PS Gliwice Korban Zygmunt, Stankiewicz Barbara: Wybrane aspekty wykorzystania metody reprezentacyjnej w procesie tworzenia kultury jakości w organizacji – studium przypadku
Mgr. Ivona Svobodová VŠB-TU, katedra MDG Model systému elastických těles deska - podloží nebo deska - překážka
Ing. Jakub Šácha ÚM FSI VUT v Brně Kvazinormy pro odhady diskrétních rozděleni pravděpodobnosti
mgr Maja Taraszkiewicz PS Gliwice Model prognozy kształcenia w zakresie ratownictwa na wyższych uczelniach technicznych
mgr inž. Lukasz Tarski PS Gliwice Wpływ fizycznego ograniczenia funkcji do prognozowania maksymalnych przyspieszeń drgań powierzchni na prognozę rzeczowych przyspieszeń
Mgr. Dana Trkovská MFF UK, Katedra didaktiky matematiky Kleinův Erlangenský program a jeho Elementární matematika
Ing. Jan Valíček Ph.D. IF HGF VŠB TU Grafická metoda vyhodnocení výstupních parametrů povrchů generovaných kapalinovým paprskem; spoluautoři Milena Kušnerová, Sergej Hloch, Miroslav Gombár
Mgr. Petr Vašík Ph.D. FSI VUT v Brně Moderní diferenciální geometrie a padající kočka
Ing. Vojtěch Vitásek ÚM FSI VUT v Brně Modulární implementace a vizualizace dekompozičního algoritmu dvojstupňového stochastického programování
Doc. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc. KMDg VŠB - TU Ostrava Povrchové plasmony
mgr inž. Ewelina Wlodarczyk-Komenda PS Wykorzystanie metody kolejnych podstawień w analizie finansowej.
RNDr. Viera Záhonová CSc. Katedra matematiky, SjF STU Aplikácie matematiky a programový systém Mathematica
Ing. Stanislav Zajaczek VŠB-TU Ostrava, FEI, katedra teoretické elektrotechniky Využití jednotkových funkcí k modelování vedených a vlastních kmitů v interaktivní e-learningové výuce (autor Kijonka a Zajaczek)
RNDr Libor Žák Ph.D. UM FSI VUT v Brně Odhad parametrů procesu z naměřených dat pomocí fuzzy logiky
Ing. Eva Žampachová ÚM FSI VUT Brno Aproximace úloh spojité stochastické optimalizace pomocí matematického programování
Mgr. Arnošt Žídek KMDG VŠB-TU Ostrava Řešení Helmholtzovy rovnice na periodciké hranici (společně s Mgr. Jiřím Krčkem)

 

Aktivní účast

Jednání semináře bude probíhat v sekcích.

  • Matematika a její aplikace
  • Výuka a didaktika matematiky

Délka příspěvku je 15 minut a diskuse bude 5 minut. Přednáší se v českém jazyce.

Důležité termíny

15. 1. 2024 zahájení registrace a přijímání příspěvků
  5. 4. 2024 ukončení včasné registrace
  3. 5. 2024 ukončení registrace a přijímání příspěvků
17. 5. 2024 přijetí opravených příspěvků po recenzi
24. 5. 2024    zveřejnění programu semináře

Sborník

Výstupem ze semináře je recenzovaný sborník v elektronické podobě s ISBN.

 

Registrace

Při včasné registraci 15. 1. - 5. 4. 2024 je poplatek 5 500 Kč.

Při pozdní registraci 6. 4. - 3. 5. 2024 je poplatek 6 000 Kč.

Registrační poplatek zahrnuje:

  • vstup na odborný program
  • publikování příspěvku ve sborníku
  • plná penze, tj. stravování od pondělního oběda do středečního oběda
  • dvě noci ve dvojlůžkovém pokoji
  • občerstvení v průběhu přestávek

Informace o způsobu placení jsou dostupné při registraci.

Platba

Při včasné registraci do 5. 4. 2024 je poplatek 5500 Kč, uhrazený do 12. 4. 2024. Při pozdní registraci 6. 4. - 3. 5. 2024 je poplatek 6000 Kč.

Číslo účtu:  2801157963 / 2010
Variabilní symbol: 030624
Konstantní symbol: 0308
Informace pro příjemce: jména účastníků, instituce a počty osob.


A pak poslat e-mail (konference3mi@vsb.cz) se jmény účastníků, instituce a počty osob, za které je uhrazeno vložné.

Další podrobnosti:
IBAN: CZ85 2010 0000 0028 0115 7963
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Adresa banky: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 11721 Praha 1
Majitel účtu: JČMF, pobočný spolek Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 00  Ostrava
IČO: 05271355
Nejsme plátci daně.