Ing. Vanda Dubbáčová
Fakulta strojní, Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, VŠB-TUO
17.listopadu 15
708 33 Ostrava - Poruba

telefon: 596 994 152
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Programový a organizační výbor

prof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D.
doc. Ing. Martin Čermák, Ph.D.
doc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.
RNDr. Jan Kotůlek, Ph.D.
prof. RNDr. Radek Kučera, Ph.D.
Mgr. Zuzana Morávková, Ph.D.
Ing. Petra Schreiberová, Ph.D.

 

Technické zajištění semináře

Ing. Vanda Dubáčová
Ing. Pechová Jarmila