Jednota českých matematiků a fyziků, pobočka Ostrava

Katedra matematiky a deskriptivní geometrie VŠB - TU Ostrava

pořádaly ve dnech 31.května. – 2. června 2000

9. ročník semináře

Moderní matematické metody v inženýrství (3mi)

 

Kontaktní adresa:
Doc. RNDr. Jarmila Doležalová, CSc.,
Katedra matematiky a deskriptivní geometrie VŠB - TU Ostrava,
17.listopadu 15.,
708 33 Ostrava - Poruba,
tlf. 59 699 4185
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.