Jednota českých matematiků a fyziků, pobočka Ostrava

Katedra matematiky a deskriptivní geometrie VŠB - TU Ostrava

pořádaly ve dnech 30.května. – 1. června 2001

10. ročník semináře

Moderní matematické metody v inženýrství (3mi)

 

Na přelomu května a června se uskutečnil jubilejní 10. ročník semináře Moderní matematické metody v inženýrství (3?). Historie semináře sahá do roku 1983, kdy se ve Frýdlantu nad Ostravicí uskutečnil první ročník semináře pod názvem Netradiční matematické metody a jejich aplikace v průmyslové praxi. Seminář byl původně koncipován jako setkání matematiků a inženýrů ostravského regionu.

Od roku 1992 se koná pod názvem Moderní matematické metody v inženýrství (3?). Je pořádán katedrou matematiky a deskriptivní geometrie ve spolupráci s ostravskou pobočkou Jednoty českých matematiků a fyziků. Semináře se účastní odborníci z celé republiky a blízkého zahraničí. Postupem let se ustálila i obsahová struktura. Kromě odborných referátů jsou zařazena i vystoupení týkající se metodiky vyučování matematice a blok přednášek z historie matematiky. Seminář se stává příležitostí k prezentaci odborné činnosti studentů vyšších ročníků vysokých škol a doktorandů.

Jubilejní 10. ročník semináře se konal již tradičně v Rekreačním a rehabilitačním středisku odborů Dolu ČSA v Dolní Lomné u Jablunkova. Zúčastnilo se jej rekordních 53 účastníků (49 z České republiky, 3 ze Slovenska a 1 z Polska). Bylo předneseno 44 referátů zaměřených odborně (matematické modelování, simulace, wavelety, statistika, ...) i metodicky (náročnost studia na technice, přechod na strukturované studium, přijímací testy). Cyklus přednášek z historie matematiky velmi poutavě přednesený Doc. RNDr. Jindřichem Bečvářem, CSc. (na snímku) z Matematického ústavu Matematicko-fyzikální fakulty University Karlovy byl zaměřen na středověkou matematiku (život a dílo Gerberta - Silvestra II., Leonarda Pisánského - Fibonacciho a Nicole Oresma). Hlavním sponzorem letošního semináře byla Mostecká uhelná společnost, a.s.Kontaktní adresa:
Doc. RNDr. Jarmila Doležalová, CSc.,
Katedra matematiky a deskriptivní geometrie VŠB - TU Ostrava,
17.listopadu 15.,
708 33 Ostrava - Poruba,
tlf. 59 699 4185
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.