Jednota českých matematiků a fyziků, pobočka Ostrava

Katedra matematiky a deskriptivní geometrie VŠB - TU Ostrava

pořádaly ve dnech 3. – 5. června 2002

11. ročník semináře

Moderní matematické metody v inženýrství (3mi)

 

 

Jedenáctý ročník semináře organizovala jako obvykle Katedra matematiky a deskriptivní geometrie VŠB - TU Ostrava a ostravská pobočka Jednoty českých matematiků a fyziků. Počet účastníků, který se opět blíží padesátce (47 z České republiky, 2 ze Slovenska) potvrzuje, že termín na začátku zkouškového období letního semestru vyhovuje širokému okruhu zájemců o seminář. Počet přihlášených referátů byl i letos natolik vysoký, že jsme museli jednání semináře rozdělit do dvou sekcí.

Cyklus přednášek z historie matematiky byl zaměřen na matematiku ve starém Egyptě. Doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc. z Matematického ústavu Matematicko – fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, kterému tímto děkujeme za přízeň, nám ukázal, jakým způsobem Egypťané počítali se zlomky a jaké byly jejich znalosti algebry a geometrie.

Bylo předneseno celkem 38 referátů zaměřených odborně (matematické modelování, simulace, wavelety, statistika) i metodicky (analýza náročnosti studia na technice, přijímací testy). Samozřejmou a významnou součástí semináře se stala neformální diskuse (o odborných tématech, současných problémech vědy a školství i mnohém jiném), která probíhá v kuloárech i na turistické trase.

Je naší milou povinností poděkovat všem sponzorům semináře, kteří svými příspěvky pomáhají udržet na nízké úrovni výši vložného a umožnit tak účast doktorandům a studentům vyšších ročníků vysokých škol. Sponzory letošního ročníku byly společnosti:

Česká rafinérská, a.s. Litvínov, EDEL, s.r.o. Most, Jiří Hasman – Výtahy Most,

Mostecká uhelná společnost, a.s., OKD, a.s., Důl Lazy, odštěpný závod Orlová – Lazy,

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., SKF Ložiska, a.s. Praha

Solvay – Alkor Folie, s.r.o. Most.
Kontaktní adresa:
Doc. RNDr. Jarmila Doležalová, CSc.,
Katedra matematiky a deskriptivní geometrie VŠB - TU Ostrava,
17.listopadu 15.,
708 33 Ostrava - Poruba,
tlf. 59 699 4185
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.