Jednota českých matematiků a fyziků, pobočka Ostrava

Katedra matematiky a deskriptivní geometrie VŠB - TU Ostrava

pořádaly ve dnech 2. – 4. června 2003

12. ročník semináře

Moderní matematické metody v inženýrství (3mi)


Seminář 3mi se uskutečnil v Beskydechv Rekreačním a rehabilitačním středisku odborů Dolu ČSA v Dolní Lomné u Jablunkova.


Cyklus přednášek z historie matematiky přednesl pan doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc. z  Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy Praha.Kontaktní adresa:
Doc. RNDr. Jarmila Doležalová, CSc.,
Katedra matematiky a deskriptivní geometrie VŠB - TU Ostrava,
17.listopadu 15.,
708 33 Ostrava - Poruba,
tlf. 59 699 4185
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.