Mgr. Richard Andrášik Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Česká Republika
dr inż Henryk Badura Politechnika Śląska, Poland
doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc. KDM MFF UK, ČR
Ing. Josef Bednář, Ph.D. ÚM FSI VUT v Brně, ČR
Mgr. Jana Bělohlavková KMDG VŠB-TU Ostrava, ČR
dr hab inż Witold Biały, prof w Politechnice Politechnika Śląska, Poland
RNDr. Michaela Bobková, Ph.D. KMDG VŠB TUO, ČR
doc. RNDr. Zdeněk Boháč, CSc. Katedra matematiky a dg, VŠB - TU Ostrava, ČR
Beata Borska, mgr inż. Silesian University of Technology, Poland
dr hab. inż. Jarosław Brodny, prof. nzw. w Pol. Śl Silesian University of Technology , Poland
Mgr. Dagmar Dlouhá, Ph.D. KMDG VŠB-TU Ostrava, ČR
RNDr. Milan Doležal, CSc. VŠB-TUO, ČR
Doc., RNDr. Jarmila Doležalová, CSc. VŠB - TU , ČR
dr Krzysztof Dłutek Politechnika Śląska, Polska
Anna Gembalska-Kwiecień, dr Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania , Polska
Mgr. Radka Hamříková KMDG VŠB-TU Ostrava, ČR
Liliana Hawrysz, PhD Opole University of Technology, Poland
Mgr. Jana Hoderová, Ph.D. ÚM FSI VUT v Brně, ČR
PhD Katarzyna Hys Opole University of Technology, Poland
Jolanta Ignac-Nowicka, dr inż. Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania , Polska
mgr inż. Agata Juszczak Politechnika Śląska, Polska
dr inż. Magdalena Kokowska-Pawłowska Politechnika Śląska, Poland
doc. Ivan Kolomazník VŠB-TUO, kat. M-Dg, ČR
dr inż. Zygmunt Korban Politechnika Śląska, Polska
RNDr. Jan Kotůlek, Ph.D. KMDG, VŠB-TU Ostrava, ČR
dr hab. inż. Stanisław Kowalik, prof. WSB Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Polska
dr Sabina Kołodziej Kozminski University, Poland
RNDr. Břetislav Krček, CSc. KMDG VŠB-TU Ostrava, ČR
Mgr. Jiří Krček KMDG, VŠB-TU Ostrava, ČR
doc. RNDr. Pavel Kreml, CSc. KMDG VŠB-TU Ostrava, ČR
doc. RNDr. Radek Kučera, PhD. VŠB-TU Ostrava, CR
Mariusz Ligarski, dr hab. inż., prof. Instytut Inżynierii Produkcji, Politechnika Śląska, Polska
Mgr. Pavel Ludvík, Ph.D. KMDG VŠB-TUO, ČR
Ing. Michal Madaj Regionální materiálově technologické výzkumné centrum, Česká republika
Dr inż. Anna Manowska Poltechnika Śląska,
Ewa Wanda Maruszewska, Dr University of Economics in Katowice, Poland
Marcin Maruszewski, MD PhD CompassMedica sp. z o.o., Poland
Elwira Mateja-Losa, dr inż. Politechnika Śląska, Polska
Krzysztof Michalski, Dr inż Politechnika Śląska, Polska
Katarzyna Midor, dr inż. Politechnika Śląska, Polska
Michał Molenda, Dr inż. Politechnika Śląska, Polska
Mgr. Zuzana Morávková, Ph.D. KMDG VŠB-TU Ostrava, ČR
PhDr. Jiřina Novotná, Ph.D. Katedra matematiky, Pedag. fakulta MU, Brno
Mgr. Zdeněk Opluštil, Ph.D. FSI VUT v Brně, ČR
Bc. Adam Oravský VŠB-TU Ostrava, ČR
Dariusz Pączko, PhD Eng Opole University of Technology, Poland
RNDr. Radomír Paláček, Ph.D. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, ČR
RNDr. Marie Polcerová, Ph.D. Ústav fyzikální a spotřební chemie, Fakulta chemická Vysokého učení technického v Brně, ČR
Mgr Lenka Přibylová VŠB TU, ČR
dr inż. Marek Profaska Politechnika Ślaska, PL
Mgr. Marcela Rabasová, PhD. Katedra MDG, VŠB-TU Ostrava, ČR
Ing. Petra Schreiberová, Ph.D. KMDG, ČR
Jerzy Ścierski, PhD eng. Silesian Technical University, Poland
Stefan Senczyna, dr inż. Bielsko-Biała School of Finances of Law, Poland
dr inż. Jacek Sitko Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Polska
dr inż Bożena Skotnicka- Zasadzień Politechnika Śląska, Polska
RNDr. Dana Smetanová, Ph.D. Katedra přírodních věd, VŠTE v Českých Budějovicích, ČR
RNDr. Martina Štěpánová, Ph.D. MFF UK Praha, ČR
Mgr. Jakub Stryja, Ph.D. KMDG, VŠB-TU Ostrava, ČR
dr inż. Bartosz Szczęśniak Politechnika Śląska, Polska
ing. Petr Tomášek, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně, ČR
Mgr inż. Magdalena Tutak Silesian University of Technology, Polska
doc. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc. Národní superpočítačové centrum IT4Innovations, Česká Republika
RNDr. Jana Volná, Ph.D. KMDG VŠB-TU Ostrava, ČR
RNDr. Petr Volný, Ph.D. KMDG VŠB-TU Ostrava, ČR
dr hab inż. Radosław Wolniak Silesian Technical University, Poland
RNDr. Viera Záhonová, CSc. Ústav matematiky a fyziky, Strojnícka fakulta STU, Slovenská republika
dr inż. Michał Zasadzień Politechnika Śląska, Poland
Mgr. Arnošt Židek, Ph.D. KMDG, VŠB-TU Ostrava, ČR