Doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc. KDM MFF UK, ČR
Ing. Josef Bednář, Ph.D. Ústav matematiky, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, ČR
doc. RNDr. Zdeněk Boháč, CSc. KMDG VŠB - TU Ostrava, ČR
doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. Technical University of Liberec, Czech Republic
Mgr. Vlasta Chmelíková Katedra didaktiky matematiky, MFF UK, Česká republika
dr inż. Henryk Chroszcz Politechnika Śląska, Polska
Mgr. Dagmar Dlouhá, Ph.D. VŠB - TU Ostrava, ČR
RNDr. Milan Doležal, CSc. MDG, ČR
Mgr. Jiří Doležal Katedra M-Dg VŠB-TU, Česko
Doc. RNDr. Jarmila Doležalová, CSc. MDG VŠB - TU , ČR
Ing. Hana Doležalová, Ph.D. Ústav geoniky AVČR, v.v.i., ČR
Dr inż. Adam Duda Politechnika Śląska w Gliwicach, Polska
mgr inż. Maria Gajdowska Politechnika Śląska, Polska
Mgr. Radka Hamříková VŠB-TU Ostrava, katedra 714, ČR
mgr inż. Joanna Herczakowska Politechnika Śląska, Polska
Mgr. Jana Hoderová, Ph.D. FSI VUT v Brně, Česká republika
mgr inż. Małgorzata Kalabis Politechnika Śląska, Polska
doc., Dr. Ivan Kolomazník KMDG VŠB-TU Ostrava, ČR
Dr inż. Zygmunt Korban Politechnika Śląska, Polska
dr hab. inż. Stanisław Kowalik, prof. Politechnika Śląska, Polska
mgr Aleksandra Kowalik The Silesian University of Technology,, Polska
RNDr. Břetislav Krček, CSc. KMDG VŠB-TU Ostrava, ČR
doc. RNDr. Pavel Kreml, CSc. Katedra matematiky a DG,
Ing. Jiří Kula Technická Univerzita v Liberci, ČR
Ing. Petr Kundrát, Ph.D. FSI VUT v Brně, ČR
Mgr inż. Janina Magiera Politechnika Śląska, Polska
Mgr Luboš Moravec Katedra didaktiky matematiky, MFF UK, Česká republika
Mgr. Zuzana Morávková, PhD. KMDG VŠB-TU Ostrava, ČR
Prof.RNDr. Vladislav Navrátil, CSc. Katedra fyziky PdF MU, ČR
Ing. Luděk Nechvátal, Ph.D. ÚM FSI VUT v Brně, ČR
PhDr Jiřina Novotná, PhD. Katedra matematiky PdF MU, ČR
Mgr. Zdeněk Opluštil, Ph.D. FSI, Vysoké učení technické v Brně, ČR
RNDr. Marie Polcerová, Ph.D. Ústav fyzikální a spotřební chemie, Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně, Česká republika
Mgr. Marcela Rabasová Katedra matematiky a d.g., VŠB-TU Ostrava, Česká republika
mgr inż. Aurelia Rybak Politechnika Śląska, Polska
RNDr. Petr Salač, CSc. KKY TUL, CZ
Ing. Petra Schreiberová, Ph.D. KMDG VŠB-TU Ostrava, ČR
mgr inż. Paulina Sikora Politechnika Śląska, Polska
Mgr. Roman Šimeček Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika
Milan Šimko Katedra aplikované matematiky, Česká republika
Mgr. Martina Štěpánová Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice, Česká republika
Michał Szastok, mgr inż. Katedra Zarządzania i Inżynierii Bezpieczeństwa, Politechnika Śląska, Polska
mgr inż. Karolina Tulik Politechnika Śląska, Polska
RNDr. Michaela Tužilová, Ph.D. VŠB TUO, KMDG, ČR
Mgr. Petr Vašík, Ph.D. FSI VUT v Brně, Česká republika
Doc. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc. KMDg VŠB-TU Ostrava, Česká Republika
mgr inż. Dawid Włodarczyk KHW S.A., Polska
mgr inż. Ewelina Włodarczyk - Komenda Politechnika Śląska, Polska
RNDr. Viera Záhonová, CSc. Ústav prírodných, humanitných a spoločenských vied SjF STU, SR
Mgr. Jitka Zatočilová, Ph.D. FSI VUT, ČR
RNDr. Pavel Ženčák, Ph.D. Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika
Mgr. Arnošt Žídek KMDG VŠB - TU Ostrava, ČR