mgr inż. Robert Baron Politechnika Śląska, Polska
Doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc. Katedra didaktiky matematiky MFF UK, ČR
Ing. Josef Bednář, Ph.D. ÚM FSI VUT v Brně, ČR
doc. RNDr. Zdeněk Boháč, CSc. Katedra matematiky a dg, VŠB - TU Ostrava, ČR
Doc. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D. Katedra aplikované matematiky FEI VŠB-TU, ČR
Mgr. Dagmar Dlouhá, Ph.D. VŠB-TU Ostrava, ČR
RNDr. Milan Doležal, CSc. KMDG VŠB-TU, ČR
Ing. Hana Doležalová, Ph.D. Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., ČR
Doc., RNDr. Jarmila Doležalová, CSc. VŠB - TU Ostrava, ČR
mgr inż. Maria Gajdowska Politechnika Śląska, Polska
Mgr. Jana Hoderová, Ph.D. ÚM FSI VUT v Brně, ČR
Mgr. Jaroslav Hrdina, PhD. ÚM FSI VUT v Brně, Česko
doc., Dr., Mgr. Ivan Kolomazník Kat. M-Dg, VŠB-TU Ostrava, ČR
dr inż. Zygmunt Korban Politechnika Śląska, Polska
Mgr. Petr Kovář, Ph.D. Katedra aplikované matematiky FEI VŠB-TUO, ČR
dr hab. inż. Stanisław Kowalik, prof. Pol. Śl. Politechnika Śląska, Polska
mgr inż. Leszek Kowalik Politechnika Śląska, Polska
RNDr. Břetislav Krček, CSc. KMDG VŠB-TU Ostrava, ČR
doc. RNDr. Pavel Kreml, CSc. Katedra matematiky a DG, ČR
Ing. Petr Kundrát, Ph.D. FSI VUT v Brně, ČR
mgr inż. Janina Magiera Politechnika Śląska, Polska
Mgr. Zuzana Morávková, Ph.D. KMDG VŠB-TU Ostrava, ČR
Prof.RNDr. Vladislav Navrátil, CSc. Ped. fakulta Masarykovy Univerzity, ČR
Ing. Luděk Nechvátal, Ph.D. UM FSI VUT v Brně, ČR
PhDr. Jiřina Novotná, PhD Katedra matematiky PdF MU, Česká Republika
Mgr. Zdeněk Opluštil, Ph.D. Ústav matematiky FSI VUT Brno, ČR
RNDr. Marie Polcerová, Ph.D. Ústav fyzikální a spotřební chemie, Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně, Česká republika
Mgr. Marcela Rabasová Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, VŠB-TU, Ostrava, ČR
RNDr. Petr Salač, CSc. KMD PF TUL, ČR
Ing. Petra Schreiberová, Ph.D. KMDG VŠB-TU, ČR
Milan Šimko TU v Liberci, ČR
RNDr. Dana Smetanová, Ph.D. Katedra algebry a geometrie, Palackého univerzita v Olomouci, ČR
Mgr. Martina Štěpánová Katedra didaktiky matematiky MFF UK, ČR
Eva Tomášková ,
RNDr. Michaela Tužilová, Ph.D. VŠB TUO, ČR
Ing. Jan Unger VŠB - Technická univerzita Ostrava, ČR
Mgr. Petr Vašík, Ph.D. FSI VUT v Brně, Česká republika
Mgr. Lukáš Vízek Katedra didaktiky matematiky MFF-UK, ČR
Mgr. Petr Vodstrčil, Ph.D. Katedra aplikované matematiky FEI VŠB-TU, ČR
RNDr. Petr Volný, Ph.D. KMDG VŠB-TU Ostrava, ČR
RNDr. Viera Záhonová, CSc. ÚPHSV, Strojnícka Fakulta STU, Slovenská republika
Ing. Stanislav Zajaczek, Ph. D. VŠB-Technická univerzita Ostrava, ČR
Mgr. Jitka Zatočilová, Ph.D. ÚM FSI VUT v Brně, ČR