Mgr. Richard Andrášik PřF UP, ČR
Henryk Badura Centrum Kształcenia Inżynierów Rybnik, Polska
Doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc. KDM MFF UK, ČR
Ing. Josef Bednář, Ph.D. ÚM FSI VUT v Brně, ČR
Mgr. Jana Bělohlávková KMDG VŠB-TU Ostrava, ČR, ČR
dr hab inż. Witold Bialy, prof.nzw w Pol Sl Silesian University of Technology, Poland
doc. RNDr. Zdeněk Boháč, CSc. VŠB - TU Ostrava, ČR
RNDr. Marie Budíková, Dr. ÚMS PřF MU, ČR
mgr inż. Tomasz Cichy Politechnika Śląska, Polska
Tomasz Cisek, PhD eng. Silesian University of Technology, Poland
Mgr. Dagmar Dlouhá, Ph.D. KMDG, ČR
RNDr Milan Doležal, CSc VŠB-TUO, ČR
Doc., RNDr. Jarmila Doležalová, CSc. KMDG VŠB-TU, ČR
Ing. Hana Doležalová, Ph.D. ÚGN AV ČR, ČR
ing. Stanislava Dvořáková, Ph.D. VŠP Jihlava, ČR
dr Krzysztof Dłutek Politechnika Śląska, Polska
Patrycja Hąbek, PhD Silesian University of Technology, Poland
Mgr. Radka Hamříková VŠB - TU Ostrava, KMDG, ČR
Jana Hoderová ÚM FSI VUT v Brně, ČR
mgr inż. Agata Juszczak Politechnika Śląska, Polska
Ing. Pavla Kabelíková, Ph.D. KAM, FEI, VŠB-TU Ostrava, ČR
RNDr Zdeněk Kalousek, CSc. TU Liberec, ČR
doc., Dr. Ivan Kolomazník M-Dg VšB-TU Ostrava, čr
dr inż. Zygmunt Korban Politechnika Śląska, Polska
RNDr. Jan Kotůlek, Ph.D. KMDG, VŠB-TU Ostrava, ČR
dr hab. inż. Stanisław Kowalik, prof. WSB Wyższa Szkoła Biznesu, Polska
RNDr. Břetislav Krček, CSc. KMDG VŠB-TUO, ČR
doc. RNDr. Pavel Kreml, CSc. Katedra matematiky a DG, VŠB, ČR
doc. RNDr. Radek Kučera, Ph.D. KMDG VŠB-TU Ostrava, ČR
mgr inż. Krzysztof Kurus Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Instytut Inżynierii Produkcji, Zakład Zarządzania Jakością Procesów i Produktów, Polsko
Mariusz Ligarski, PhD. Eng. Institute of Production Engineering, Faculty of Organization and Management, Silesian University of Technology, Poland
dr inż. Anna Manowska Politechnika Śląska Wydział GiG,
doc., RNDr. Bohumil Maroš, CSc. ÚM FSI VUT, ČR
Krzysztof Michalski, dr inz Silesian University of Technology, Poland
dr inż. Katarzyna Midor Wyższa Szkoła Finansów i Prawa, Polska
Michał Molenda, dr inż Politechnika Śląska, Poland
Mgr. Zuzana Morávková, Ph.D. KMDG, ČR
dr Joanna Napiórkowska-Sitko Institute of Mathematics and Computer Science, Opole University, Poland
Prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc. KFChO Ped. fakulta MU, ČR
Ing. Luděk Nechvátal, Ph.D. ÚM FSI VUT v Brně, ČR
PhDr. Jiřina Novotná, Ph.D. Katedra matematiky Pedag. fakulta MU, Brno
Mgr. Zdeněk Opluštil, Ph.D. Ústav matematiky, FSI, VUT v Brně, ČR
Dariusz Pączko, dr inż. Silesian University of Technology, Poland
RNDr. Radomír Paláček, Ph.D. KMDG, VŠB-TU Ostrava, ČR
RNDr. Marie Polcerová, Ph.D. Ústav fyzikální a spotřební chemie, Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně, ČR
Mgr. Lenka Přibylová KAM, FEI, VŠB-TU Ostrava, ČR
dr inż. Marek Profaska Silesian University of Technology, Poland
Ing. Stanislav Rusnok Katedra elektrotechniky, ČR
Ing. Petra Schreiberová, Ph.D. KMDG VŠB-TU Ostrava, ČR
Jerzy Scierski, PhD eng. Silesian Technical University, Poland
Stefan Senczyna, dr inz Bielsko-Biała School of Finances and Law , Poland
Paulina Sikora-Drabik, mgr inż. Politechnika Śląska, Polska
dr inż. Jacek Sitko Politechnika Śląska, Polska
Mgr. Pavel Skalný Katedra aplikované matematiky VŠB-TUO, ČR
Bożena Skotnicka - Zasadzień , dr inż Silesian University of Technology , Poland
RNDr. Dana Smetanová, Ph.D. VŠTE v Českých Budějovicích, ČR
Ing. Pavel Sobota Katedra elektrotechniky, ČR
RNDr. Martina Štěpánová Katedra didaktiky matematiky, MFF UK, ČR
Mgr. Jakub Stryja, Ph.D. KMDG VŠB-TU Ostrava, ČR
Ing. Pavel Svoboda Katedra elektrotechniky, ČR
Bartosz Szczęśniak, dr inż. Politechnika Śląska, Polska
dr Leszek Tarasiński Wyższa Szkoła Finansów i Prawa, Polska
Ing. Petr Tomášek, Ph.D. Fakulta strojního inženýrství, Česká republika
Ing. Pavel Tomášek Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, FAI, Česká republika
Mgr inż. Magdalena Tutak Politechnika Śląska, Polska
Ing. Jan Unger Katedra elektroenergetiky, ČR
RNDr. Petr Volný, Ph.D. KMDG, VŠB-TUO, ČR
Juliusz Stanisław Wojcik, dr inż Silesian University of technology, Poland
dr hab inż. Radosław Wolniak Silesian Technical Universtity, Poland
RNDr. Viera Záhonová, CSc. Ústav matematiky a fyziky SjF STU, SR
Ing. Stanislav Zajaczek, Ph.D. VŠB-TU Ostrava, ČR
dr inż. Michał Jerzy Zasadzień Politechnika Śląska, Poland
Mgr. Jitka Zatočilová, Ph.D. FSI VUT v Brně, ČR