Bečvář Jindřich Department of Mathematics Education, Faculty of Mathematics and Physics , Charles University in Prague Czech Republic
Bednář Josef Ústav matematiky , FSI VUT v Brně ČR
Bluszcz Anna Zarządzania i Inżynierii Bezpieczeństwa , Politechnika Śląska Polska
Boháč Zdeněk Katedra matematiky deskr. geometrie , VŠB - TU Ostrava ČR
Dlouhá Dagmar KMDG , VŠB-TU Ostrava ČR
Doležal Milan MDG , VŠB-TU ČR
Doležalová Jarmila KMDG , VŠB-TU ČR
Doležalová Hana OGBV , Ústav geoniky AVČR ČR
Dubovský Viktor KMDG , VŠB-TU Ostrava Czech Republic
Durnova Helena Department of Mathematics , Masaryk University Czech Republic
Dłutek Krzysztof Wydział Matematyki Stosowanej , Politechnika Śląska Polska
Frost Miroslav LUM , Institute of Thermomechanics, CAS Česká republika
Hoderová Jana Ústav matematiky FSI , VUT v Brně ČR
Jarošová Marcela Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin , VŠB - TU Ostrava ČR
Kolomazník Ivan KMDG , VŠB-TUO ČR
Korban Zygmunt Katedra Zarządzania i Inżynierii Bezpieczeństwa , Politechnika Śląska Polska
Kotůlek Jan KMDG , VŠB-TU Ostrava CZ
Kowalik Stanisław Informatyki , Wyższa Szkoła Biznesu Polska
Kozlová Kateřina KMDG , TU-VŠB Ostrava ČR
Krček Břetislav KMDG , VŠB - TUO ČR
Kreml Pavel KMDG , VŠB TU CZ
Ludvík Pavel Department of Mathematics and Descriptive Geometry , VŠB-TUO Czechia
Manowska Anna Zarządzania i Inżynierii Bezpieczeństwa , Politechnika Śląska, Wydział Górnictwa i Geologii Polska
Mateja-Losa Elwira Instytut Matematyki , Politechnika Śląska Polska
Matuszewska Ewa Zarządzania i Inżynierii Bezpieczeństwa , Politechnika Śląska Polska
Mazurek Michał Instytut Eksploatacji Złóż , Politechnika Śląska Polska
Morávková Zuzana Katedra matematiky a deskriptivní geometrie , VŠB-TU Ostrava Czech Republic
Nechvátal Luděk Ústav matematiky FSI , VUT v Brně ČR
Nossum Rolf Department of mathematical sciences , University of Agder Norway
Orwat Justyna Faculty of Mining and Geology , Silesian University of Technology Poland
Paláček Radomír Department of Mathematics and Descriptive Geometry , VŠB - Technical University of Ostrava Czech Republic
Palka Dorota Zarządzanie i inżynieria bezpieczeństwa , Politechnika Śląska Polska
Rabasová Marcela 714, VŠB-TU Ostrava, Česká republika
Schneider Martina Institut für Mathematik, AG für Geschichte der Mathematik und Naturwissenschaften, Universität Mainz, Germany
Schreiberová Petra KMDG, VŠB-TUO, Czech Republic
Smetanová Dana Katedra informatiky a přírodních věd, VŠTE v Českých Budějovicích,Česká republika
Staněk František Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin, VŠB-TU Ostrava, ČR
Staňková Jana KMDG, VŠB - TU Ostrava, ČR
Štěpánová Martina Department of Mathematics Education, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague, Czech Republic
Swaczyna Martin Department of Mathematics, Faculty of Science, University of Ostrava, Czech Republic
Tobór-Osadnik Katarzyna Katedra Zarządzania i Inzynierii Bezpieczeństwa, Politechnika Śląska, Polska
Tomášek Petr Ústav matematiky FSI, Vysoké učení technické v Brně, Česká republika
Volná Jana KMDG, VSB-TUO, Česká republika
Volný Petr KMDG, VSB-TUO Czech Republic
Wyganowska Małgorzata Zarządzania i Inżynierii Bezpieczeństwa/Department of Mining Management and Safety Engineering, Politechnika Śląska/Silesian University of Technology, Polska/Poland
Záhonová Viera Ústav matematiky a fyziky, Strojnícka fakulta STU, Slovenská republika
Zatočilová Jitka Ústav matematiky, FSI VUT v Brně, ČR