Program 2006

 

Pondělí

 

Jídelna

12:00 oběd

13:00 zahájení

13:05 -14:00 Jindřich Bečvář: Vzpomínka na staré pány, které již nepamatujeme I

 

Jídelna

14:15 Jiří Bouchala: Cesta vede přes hranici (o řešení okrajových úloh pomocí BEM).

14:30 Jaroslav Drobek: The Complex Variable Boundary Element Method

14:45 Pavla Zemánková: Využití Sklarova teorému pro optimalizační úlohy

15:00 Irena Hinterleitner: F-planární zobrazení

 

 

Klubovna

14:15 Marek Čandík: Implementace digitálních vodoznaků ve fraktálově kódovaných
digitálních obrazech

14:30 Jiřina Novotná: Portfolia a faktorové modely

14:45 Libor Žák: Předpověď časové řady

15:00 Kateřina Zoubková: Statistická analýza dat z molekulárně-biologických studií

15:15 Vojtěch Vitásek: Dekompozice ve stochastickém programování

 

15:30-15:45 přestávka

 

Jídelna

15:45 Ivan Křivý: Logistický model populačmí dynamiky jednosložkového diskrétního
anticipujícího systému

16:00 Petr Šoukal: Digitální topologie

16:15 Josef Bednář: Plánovaný experiment – DOE

 

Klubovna

16:00 Zdeněk Kalousek: Integrální počet pro inženýry

16:15 Eliška Kozáková: Počátky matematické logiky a teorie množin v Československu

16:30 Břetislav Krček: Příspěvek k vysokopecní materiálové bilanci

 

 

17:30 večeře

 

 

 

Jídelna

18:45 Zdeněk Boháč: Grantový projekt Studijní opory s převažujícími distančními prvky
pro předměty teoretického základu studia

19:00 Milada Omachelová: Experimentálna výučba v predmete Programovanie

19:15 Viera Záhonová: Programový systém MATHEMATICA a dvojný integrál

19:30 Vladimír Žák: Elektronická podpora výuky matematiky pomocí nástrojů Maple,
MapleTA a technologie OpenMaple

19:45 Marie Polcerová: První zkušenosti s počítačem podporovanou výukou matematiky
v bakalářském studiu

 

 

 

Klubovna

19:00 Lukáš Dvořák: Křivost a Eulerovo charakteristické číslo v digitální technologii

19:15 Pavlína Račková: Lineární optimalizační úlohy ve školské matematice

19:30 Šárka Hošková: Topologické hypergrupoidy

 

20:00-20:15 přestávka

 

 

Jídelna

20:15 Postery

Jana Hoderová: Dynamické webové stránky jako podpora výuky

Milena Kušnerová: Matematicko-fyzikální podmínky platnosti modelu hydrodynamické
akustické průtokové kmitavé (rezonanční) soustavy

Josef Nohýnek: O vztahu kvazigrup a k-tkání.

Maroš Tunák: Planar anisotropy of fibre systéme

Aleš Linka: Univerzitní e-learningový systém

 

 

 

Klubovna

20:15 Kijonka, J., Beňová, M., Vik, V.: Dualita matematických modelů přechodných jevů
v elektrotechnice

20:30 Orság, P., Kijonka, J., Zajaczek, S.: Definice obvodových parametrů přechodného jevu
skalárním součinem časových funkcí

20:45 Vik, V., Kijonka, J., Orság, P.: Funkcionální analýza přechodných jevů

21:00 Zajaczek, S., Kijonka, J., Orság, P.: Fyzikální význam skalárního součinu časových
funkcí - okamžitých hodnot proudu a napětí

21:15. Kijonka, J., Němec, R.: Definice činitele jakosti skalárním součinem časových funkcí

Úterý

 

Jídelna

8:45 -9:45 Jindřich Bečvář: Vzpomínka na staré pány, které již nepamatujeme II

 

9:45-10:15 přestávka

 

Jídelna

10:15 Jana Procházková: Využití NURBS ploch v inženýrském softwaru

10:30 Zdeněk Oploštil: Funkcionální diferenciální rovnice

10:45 Petr Kundrát: O asymptotické stabilitě dynamického systému s konstantním
zpožděním

11:00 Stanislava Dvořáková: Nelineární diferenciální rovnice se zpožděním – asymptotické
odhady řešení

11:15 Jakub Stryja: Singulární Dirichletova úloha pro rovnice druhého řádu

 

 

Klubovna

10:15 Vladislav Navrátil: Matematické modely mikrotvrdosti tenkých vrstev

10:30 Jaroslav Vlček, Jiří Krček, Arnošt Žídek: O jedné inverzní úloze optické difrakce

10:45 Martina Šimůnková: Mýdlová blána a Fridrichsova nerovnost

11:00 Zdeněk Kalousek: QR transformace s dvoustranným posuvem spektra vrstev

11:15 Jiří Jánský: Optimální řízení soustav s proměnnou hmotností

 

12:00 oběd

 

13:00 výlet

 

18:00 večeře

 

19:00 společenský večer

 

Středa

 

Jídelna

8:45 -9:45 Jindřich Bečvář: Vzpomínka na staré pány, které již nepamatujeme III

 

9:45-10:15 přestávka

 

Jídelna

10:15 Stanislaw Kowalik: Przykłady obliczania maksimum globalnego funkcji wielu
zmiennych o ekstremach bardzo oddalonych od siebie z wykorzystaniem metody strefowo-równoległej.

10:30 Tadeusz Burak: Informatyczne wspomaganie strategii informacyjnych

10:45 Alexandra Kuśmierz: Wskaźnik dobroci jako miernik jakości na przykładzie badań
rynku samochodowego

11:00 Leszek Kowalik: Zastosowanie klasyfikatora wielostopniowego do elektronicznej
weryfikacji podpisu

 

 

Klubovna

10:15 Alexej Kolcun: Tri pohľady na Bézierovu krivku.

10:30 Dalibor Pospíšil: Využití Jordanových ploch v počítačové grafice

10:45 Jan Franců: Matematické modelování proudění vody v bezlopatkových strojích

11:00 Petr Vašík: Křivky v technické praxi

11:15 David Hanzelka: Aplikace Bayesovských sítí

 

12:00 oběd, ukončení