Program


Pondělí 30. května 2005

Jídelna

12:00 oběd

13:00 zahájení

13:05-13:55 Bečvář Jindřich: Z historie lineární algebry I
14:00 Vlček, J., Kolomazník, I., Adamus, A.: Teplotní dignostika záparů v hornických odvalech. Část I: Matematický model
14:15 Kolomazník, I.,Vlček, J., Adamus, A.: Teplotní dignostika záparů v hornických odvalech. Část II: Softwarové řešení
14:30 Švarc Ivan: Praktický slovník pro zpětnou z-transformaci
14:45 Krček Břetislav:Funkce matematické statistiky v Delphi

15:00-15:30 přestávka

15:30 Kahánek Petr: O generátorech pseudonáhodných čísel v MS Excelu
15:45 Kalousek Zdeněk, Lánczosova třídiagonalizace a QR-transformace symetrických matic
16:00 Šeda Miloš: Datové struktury a složitost algoritmů
16:15 Procházka Jaroslav: Syntax a sémantika grafů (vizuálních modelů).
16:30 Kowalik Stanislav: Zastosowanie funkcji
16:45 Novotná Jiřina: Stochastické matice a jejich aplikace

17:30 večeře

19.00-20:00 Kozáková Eliška: Život a dílo matematika Ladislava Svante Riegra (1916-1963)


17:30 večeře

20:00 Postery

Drobek Jaroslav: One queueing theory quantity analysis
Hošková Šárka: Representation of quasi-order hypergroup
Juščáková Zuzana: Tvorba testu priestorovej predstavivosti III
Kušnerová Milena: Srovnání převodních koeficientů při redukci prvků modelu
akustické hydrodynamické průtokové kmitavé (rezonanční) soustavy
Linka Aleš: Automatic Inspection of Weaving Density
Morávková Zuzana: Výpočet rovnovážného rozdělovacího koeficientu v ternárních systémech
Račková Pavlína:

Klubovna

14:00 Kijonka, J., Kutal, K., Beňová, M.: Modelování střídavých elektromagnetických jevů počítačovou grafikou
14:15 Zajaczek, S., Kijonka, J., Sikora, A.: Grafický důkaz ortogonality skalárního součinu aktivní a reaktivní složky elektrické veličiny
14:30 Kutal, K., Kijonka,J.: Grafický důkaz platnosti rovnice nesouhlasné idenity
14:45 Orság, P., Kijonka, J., Zajaczek, S.: Zobrazení funkcionálů časových funkcí vektorovým diagramem elektrických veličin

15:00-15:30 přestávka

15:30 Kundrát Petr: Základní kalkulus na time scales
15:45 Urbánek Miroslav:
16:00 Herůdek Vladimír: Rozvrhování výroby s omezenými zdroji
16:15 Hoderová Jana: Problémy s použitím semiregulárních čtyřstěnů v MKP
16:30 Dvořák Lukáš: Digitální topologie
16:45 Čandík Marek: Diskrétní ortogonální transformace v digitálním vodotisku

17:30 večeře

20:00 Kružíková Stanislava: Metoda nekonečných řad pro diferenciální rovnice s proporcionálním zpožděním
20:15 Zoubková Kateřina: The statistical evaluation of DNA mixtures
20:30 Krčková Jitka:Sdružené prahové elipsoidy pro model s podmínkou
20:45 Žídek Arnošt: Integrace ve smyslu Cauchyho hlavní hodnoty v hraničních integrálních rovnicích
21:00 Krček Jiří:Variační formulace difrakčních úloh na periodických strukturách


Úterý 31. května 2005

Jídelna

8:45-9:40 Bečvář Jindřich CSc.: Z historie lineární algebry II

9:45-10:15 přestávka

10:15 Horák Jiří: Poznámka k modelování nelineárních úloh
10:30 Netuka, Horymír: Některé nelineární úlohy pro nosník
10:45 Sysala Stanislav: Modelování nosníku na jednostranně pružném podloží
11:00 Vašík Petr: Popis ploch vzniklých při obrábění
11:15 Franců Jan: Matematické modelování proudění vody

Klubovna

10:15 Zemánková Pavla: Zobecněná přiřazovací úloha pro generování scénářových stromů
10:30 Nechvátal Luděk: Modelování kompozitních materiálů s nejistými vstupními daty
10:45 Šoukal Petr: Uzávěrové operace pro digitální topologii
11:00 Včelař František: Několik případů účinnosti fuzzifikace
11:15 Navrátil, V., Novotná J,: Matematika a měření mikrotvrdosti

12:00 oběd

13:00 výlet

18:00 večeře

19:00 společenský večer


Středa 1. června 2005

Jídelna

8:45-9:40 Bečvář Jindřich CSc.: Z historie lineární algebry III

9:45-10:15 přestávka

10:15 Polcerová Marie: Znalosti studentů vysoké školy z elementární matematiky
10:30 Kolcun Alexej: Vizualizácia v matematike
10:45 Pospíšil Dalibor: Zpracování stereoskopických videí z SEM

Klubovna

10:15 Bouchala Jiří: O jednom racionálním využití iracionality
10:30 Nohýnek Josef: Vlastnost zkřížené inverze v lupách z hlediska 3-tkání
10:45 Kvapil David: Maplovské procedury
11:00 Bednář Josef: Projekty 6σ
11:15 Svoboda Zdeněk: Užití mocninných řad k řešení rovnic

12:00 oběd, ukončení